Występowanie udaru mózgu u pacjentów z objawowym i bezobjawowym migotaniem przedsionków

Zgodnie z danymi rejestru Gloria-AF prezentowanymi w EHRA Europace- Cardiostim 2017, pacjenci, u których zdiagnozowano bezobjawowe migotanie przedsionków częściej doświadczają powikłań związanych z udarem mózgu niż pacjenci z objawową formą migotania przedsionkowego.

Do badania włączono ponad 6000 pacjentów: 4 119 pacjentów w grupie bez objawów bądź z minimalnymi objawami  i 1 892 pacjentów w grupie z objawami. Dane uzyskane w badaniu sugerują, iż pacjenci bezobjawowi posiadają dłuższą a niezdiagnozowaną historią AF. 2/3 pacjentów z migotaniem przedsionków diagnozowanych jest bezobjawowym typem choroby.

Bez wczesnego wykrywania, szczególnie typów bezobjawowych, pacjenci nie mogą otrzymać odpowiedniej, koniecznej terapii zapobiegawczej i pozostają w grupie wysokiego ryzyka udarów mózgu.

Wyniki te zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia badań przesiewowych w celu jak najwcześniejszego identyfikowania pacjentów z bezobjawowym AF, co w konsekwencji ma prowadzić do prewencji udarowej.

Autor: Michał Chudzik

[wonderplugin_slider id=”2″]

Źródło/a: 

https://cardiacrhythmnews.com/stroke-history-higher-in-asymptomatic-versus-symptomatic-atrial-fibrillation-patients

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły