Wyższa nocna i spoczynkowa czynność serca u osób z ICD/CRT-D

Nocna średnia czynność serca > 65/min i dobowa > 75/min zwiększa ryzyko zgonu i arytmii komorowej u pacjentów z niewydolnością serca, ICD/CRT-D przyjmujących beta-adrenolityki. Przeanalizowano parametry nocnej i dobowej czynności serca, aktywności fizycznej wśród 1303 pacjentów leczonych beta-adrenolitykiem i obserwowanych zdalnie w systemie telemonitoringu. Średni wiek badanych wyniósł blisko 70 lat, a okres obserwacji – 25 miesięcy. Pacjenci z najwyższego kwartylu nocnej czynności serca (> 65/min) mieli wyższe ryzyko zgonu z przyczyn niearytmicznych (AHR 2,25; 95% CI 1,13-4,50; p = 0,021). VT/VF (AHR 1,98; 95% CI 1,40-2,79; p < 0,001) w porównaniu z chorymi z najniższego kwartylu (≤ 57/min). Podobne zależności obserwowano w najwyższym kwartylu dobowej czynności serca (> 75/min) w porównaniu z najniższym kwartylem (≤ 65/min) – ryzyko VT/VF.

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(22)02575-9/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły