Wzrastający wiek nie wpływa na czas zastosowania adekwatnej terapii w prewencji pierwotnej ICD/CRT-D: analiza ryzyk konkurencyjnych

Wzrastający wiek nie wpływa na czas zastosowania adekwatnej terapii w prewencji pierwotnej ICD/CRT-D: analiza ryzyk konkurencyjnych

Celem badania była ocena wpływu wieku na kliniczne rezultaty w populacji ICD oraz CRT-D w prewencji pierwotnej. Retrospektywne, wieloośrodkowe badanie obejmowało pacjentów w wieku 60 lat i powyżej z urządzeniami ICD/CRT-D
w prewencji pierwotnej wszczepionymi pomiędzy 1 stycznia 2006 a 1 listopada 2014 r. W badaniu mierzono przeżycie do obserwacji bez leczenia, śmierć przed obserwacją bez terapii, dostarczenie odpowiedniej terapii i przeżycie do obserwacji oraz dostarczenie odpowiedniej terapii ze śmiercią przed obserwacją. W sumie 424 chorych zakwalifikowało się do włączenia do analizy, średni czas obserwacji wynosił 32,6 miesięcy, podczas których 44 pacjentów (10,1%) otrzymało odpowiednie leczenie. Analiza wykazała, że wiek nie ma wpływu na czas zastosowania adekwatnej terapii, ale ryzyko zgonu przed terapią wzrasta o 6% z każdym kolejnym rokiem. Wraz ze starzeniem się populacji ICD, proporcja osób, które umierają bez otrzymania odpowiedniego leczenia zwiększa się z powodu konkurencyjnego ryzyka. Opisując konkurencyjne ryzyka zwiastujące zgon niezależnie od wskazania ICD należy koncentrować się na terapii osób, które mogą odnieść potencjalne korzyści i zmniejszyć ryzyko zachorowalności związanej z ICD.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2016/04/21/europace.euw034

POBIERZ – Wzrastający wiek nie wpływa na czas zastosowania adekwatnej terapii w prewencji pierwotnej ICD/CRT-D: analiza ryzyk konkurencyjnych