XIV edycja Kursu Terapia resynchronizująca za nami

Wymiana doświadczeń, możliwość dyskusji, edukacja, spotkanie z ekspertami, najnowocześniejszy sprzęt zapewniający zaawansowaną terapię, to te elementy, które przyciągają polskich kardiologów na warsztaty terapii resynchronizującej. W tym roku nie  było inaczej. Ponad 70 lekarzy z całej Polski pod przewodnictwem dr. hab. n. med. Macieja Sterlińskiego przyjechało do Koszalina by wspólnie pogłębiać wiedzę i uczyć się od najlepszych. Kurs odbył się w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, kierowanym przez dr n.med.  Elżbietę Zinkę.

Podczas warsztatów, po raz pierwszy w Polsce wszczepiono stymulator resynchronizujący Enitra 8HF-T z systemem Home Monitoring? firmy BIOTRONIK, pozwalający lekarzowi zdalnie monitorować urządzenie. Pierwszą Polką z wszczepionym urządzeniem jest 57-letnia mieszkanka województwa zachodniopomorskiego, która choruje na kardiomiopatię rozstrzeniową. Jednym ze sposobów walki z chorobą jest właśnie stymulacja resynchronizujaca. Pierwszej w Polsce implantacji dokonali: dr Krzysztof Krzyżanowski, dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski z Poznania oraz dr n. med. Zbigniew Orski z Warszawy.

Najnowszy stymulator resynchronizujący Enitra 8HF-T  z system Home Monitoring ? firmy BIOTRONIK. Urządzenie to umożliwia lekarzowi codzienny zdalny monitoring pacjenta, co według badań poprawia opiekę i zmniejsza częstotliwość hospitalizacji i śmiertelność. Wyposażony jest w algorytm LV VectorOpt znakomicie ułatwiający wybór optymalnego wektora stymulacji lewej komory. Natomiast technologia CLS zapewnia optymalną częstość stymulacji w przypadku pacjentów dotkniętych niewydolnością chronotropową. Unikalność sensora polega nie tylko na fizjologicznej reakcji na stres fizyczny ale i mentalny pacjentów.  Ponadto, dzięki technologii ProMRI Auto Detect, po odpowiednim zaprogramowaniu, pacjent może udać się na badanie do pracowni rezonansu magnetycznego, w której urządzenie automatycznie rozpozna pole magnetyczne skanera MRI i przełączy się w tryb umożliwiający przeprowadzenie badania. Skracamy tym samym do minimum czas, podczas którego pacjentowi dostarczana jest suboptymalna terapia. Dotychczas obecność wszczepionego stymulatora resynchronizującego defibrylatora była przeciwskazaniem do badania MRI lub, w przypadku urządzeń typu ProMRI, wymagała obecności kardiologa, który musiał przeprogramować urządzenie bezpośrednio przed badaniem i po nim, co w praktyce utrudniało dostęp do takiego badania pacjentom z wszczepionym urządzeniem. Ponadto stymulator resynchronizujący  Enitra cechuje się doskonałą żywotnością baterii, dzięki czemu unikamy częstych wymian urządzenia, które wiążą się z dodatkowym ryzykiem dla pacjenta.
Koszalińskie warsztaty CRT rozpoczęto w 2004 roku.  Od początku organizował je Zespół pani dr n. med. Elżbiety Zinki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski oraz eksperci z obecnego Prezydium i Rady Akademii Elektroterapii, która od kilku edycji patronuje Warsztatom Koszalińskim.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły