Co przedstawia zapis IEGM?

Autor: dr Łukasz J. Januszkiewicz

[rapid_quiz question=”84-letnia kobieta zgłosiła się na przyspieszoną kontrolę stymulatora typu DDD z powodu zasłabnięć z następczymi urazami. W trakcie kontroli stwierdzono kilkanaście epizodów zaklasyfikowanych przez układ jako szybkie rytmy komorowe. Co przedstawia zapis IEGM?” answer=”Cechy uszkodzenia elektrody komorowej” options=”Migotanie przedsionków|Cechy uszkodzenia elektrody komorowej|Nieutrwalony częstoskurcz komorowy|Nieskuteczna stymulacja komorowa” notes=”Cechy uszkodzenia elektrody komorowej. Na zapisie IEGM obserwujemy epizod oznaczony przez urządzenie jako szybki rytm komorowy. Markery wskazują wykryte pobudzenia w kanale komorowym. Czułość w kanale przedsionkowym była ustawiona na 0,5 mV. W żadnym momencie zapisu nie dostrzegamy szybkiego rytmu w kanale przedsionkowym. Zakładając, że nie mamy do czynienia z niedoczułością w tym kanale, możemy wykluczyć migotanie przedsionków.

Interwały w kanale komorowym cechują się dużymi rozrzutami wartości: od 125 do 429 ms. Fragment zapisu, w którym możemy ocenić morfologię pobudzeń, wskazuje trzy interwały 710 ms i jeden 539 ms. Nie mamy zatem wątpliwości: między oznaczonymi zdarzeniami komorowymi nie ma innych pobudzeń komorowych. Te cechy podważają hipotezę, że przyczyną epizodu jest typowa arytmia komorowa. Natomiast dodatkowe zdarzenia wykryte tuż po pobudzeniu komorowym (ale ze zmiennym opóźnieniem) często towarzyszą uszkodzeniu elektrody.

W trakcie kontroli, dodatkowo stwierdzono nagły spadek oporności elektrody komorowej. Rozpoznano uszkodzenie elektrody komorowej a zapisane epizody szybkich rytmów komorowych odpowiadają zaburzeniom wyczuwania (trzaskom) w kanale komorowym. W trakcie tych epizodów na skutek nadczułości układu, stymulacja komorowa była hamowana, co mogło być przyczyną objawów.”]

Strip 1 Strip 2
Lista epizodów

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły