Zakłócenia na elektrodzie defibrylującej

Poniższe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako nieprawidłowy pomiar progu na elektrodzie prawokomorowej i przesłane w systemie Home Monitoring. Poniżej dane z transmisji, parametry urządzenia i zapis IEGM:

Jest to zapis od chorego z wszczepionym systemem do wspomagania lewej komory LVAD HeartMate III.

Jak działa to urządzenie?
Pompa systemu HeartMate III zawiera łożysko magnetyczne, które umożliwia lewitację wirnika i minimalizację liczby elementów w układzie mających kontakt ze strumieniem krwi. Dzięki temu unika się oddziaływania na strumień krwi siłami ścinającymi i ściskającymi, co zmniejsza ryzyko zdarzeń zatorowych.
Cechą systemu HeartMate III jest obecność tętna generowanego przez LVAD.

Tętno uzyskiwane jest przez okresowe sekwencyjne zwolnienia i przyspieszenia obrotów wirnika: co 1,65s następuje zwolnienie obrotów na 0,15s a następnie przyspieszenie na 0,2s. Dzięki temu dochodzi do zmniejszenia a następnie zwiększenia przepływu krwi, co wyczuwane jest jako tętno. Cały cykl trwa 2s.

Rycina A prezentuje oscylacje rotacji wirnika. Rycina B prezentuje zmiany ciśnienia w układzie tętniczym wywołane okresowym przyspieszeniem i zwolnieniem rotacji wirnika

Wracając do analizowanego IEGM.
Po pierwsze należy zauważyć, że zakłócenia występują jedynie w torze far field (w którym odległość między biegunami jest znacznie większa niż w kanale wewnątrzsercowym).

Po dokładniejszej analizie można zauważyć, że zakłócenia nasilają się cyklicznie przed co drugim QRS, a przy tętnie 75/min jest to co około 1,7s. Można więc zauważyć, że za zakłócenia w torze FF odpowiadają zmiany siły elektromagnetycznej, które powodują okreso- we zwolnienia i przyspieszenia obrotów lewitującego wirnika.

Ryciny oraz zasada działania systemu LVAD HeartMate 3 opisano na podstawie
Design Rationale and Preclinical Evaluation of the HeartMate 3 Left Ventricular Assist System for Hemocompatibility; Bourque, Kevin; Cotter, Christopher; Dague, Charles; Harjes, Daniel; Dur, Onur; Duhamel, Julien; Spink, Kaitlyn; Walsh, Kelly; Burke, Edward; ASAIO Journal 62(4):p 375-383, July/August 2016 DOI: 10.1097/MAT.0000000000000388

https://journals.lww.com/asaiojournal/Fulltext/2016/07000/Design_Rationale_and_Preclinical_Evaluation_of_the.4.aspx

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły