Zakrzepica żył głębokich po implantacji stymulatora bezelektrodoweg

Bezobjawowa zakrzepica żył głębokich występuje u ok. co siódmego pacjenta po implantacji stymulatora bezelektrodowego. Japońscy lekarze ocenili retrospektywnie 89 chorych z wszczepionym w latach 2018-2022 stymulatorem bezelektrodowym. Średnia wieku wyniosła ponad 85 lat, a ponad połowa chorych przyjmowała lek przeciwkrzepliwy. U 12 pacjentów stwierdzono dzień po zabiegu w rutynowym USG zakrzepicę żył głębokich (8 osób było leczonych przeciwkrzepliwe, 4 – nie). Zakrzepica częściej występowała u osób z mniejszą masą ciała (OR 0,90, 95% CI 0,83-098, p=0,011), niższych (OR 0,87, 95% CI 0,79-0,96, p=0,005), mniejszą średnicą żyły udowej (OR 0,65, 95% CI 0,46-0,92, p=0,015), a leczenie przeciwkrzepliwe nie wpływało na występowanie zakrzepicy. 

https://esc365.escardio.org/esc-congress/sessions/4825-leadless-and-conduction-system-pacing

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły