ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDALNEGO MONITOROWANIA URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH

W Bostonie zaprezentowano nowy dokument HRS podsumowujący dotychczasowe doświadczenia ze zdalnym monitoringiem wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Największą wartością dokumentu jest podkreślenie znaczenia zdalnego monitoringu w praktyce klinicznej. Eksperci zalecają m.in. objęcie zdalnym monitorowaniem wszystkich pacjentów z implantowanym stymulatorem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem. Zdalny monitoring najkorzystniej rozpocząć już w pierwszych dwóch tygodniach po zabiegu wszczepienia. Należy jasno ustalić z pacjentem cele monitoringu i rolę pacjenta w tym procesie oraz określić ramy czasowe dla ewentualnych interwencji. Kluczowe dla efektywnego prowadzenia zdalnego monitoringu jest wskazanie członka zespołu odpowiedzialnego za zdalny monitoring, który równocześnie nie będzie obciążony dodatkowymi zadaniami oraz jasnych procedur postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Andrzej Cacko

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/06/Zalecenia-dotyczące-zdalnego-monitorowania-urządzeń-wszczepialnych_M.Chudzik.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDALNEGO MONITOROWANIA URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH – M.CHUDZIK – ZOBACZ[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły