Zalecenia ESC 2016. Niewydolność serca – kiedy implantacja CRT z powodu niewydolności serca?

Zalecenia ESC 2016. Niewydolność serca – kiedy implantacja CRT z powodu niewydolności serca?

Implantacja układów  resynchronizujących jest uznaną metodą leczenia niewydolności serca. Jakie są aktualne wskazania do implantacji  CRT  w tej grupie chorych? Jakie zmiany w rekomendacjach w porównaniu do roku 2013? Czy CRT tylko u chorych z LBBB?

– komentarz prof. Przemysław Mitkowski