Zależność między położenie elektrody prawokomorowej, a korzyścią kliniczną u pacjentów z implantowanym układem CRT

Znaczenie położenia elektrody lewokomorowej w układach CRT zostało pokazane  w wielu opublikowanych badaniach. Natomiast brak jest badań, które analizowały ten istotny problem kliniczny dla elektrody prawokomorowej.

Celem tej pracy była ocena wpływu położenia elektrody prawokomorowej  w wierzchołku prawej komory (WPK) i pozycji ?nie-wierzchołkowej? (non_WPK) na śmiertelność i hospitalizacje z powodu niewydolności serca.

Do badania włączono  2391 pacjentów po implantacji CRT. WPK stwierdzono u  647 (27%) pacjentów, Non-WPK u 1744 (73%) pacjentów. Nie było różnic istotnie statystycznie w śmiertelności całkowitej zależnie od pozycji elektrody w WPK vs non-WPK. U chorych z non-IHD śmiertelność całkowita była niższa w grupie non-WPK  porównaniu  do położenia wierzchołkowa elektrody prawokomorowej. U chorych z non-IHD śmiertelność całkowita i hospitalizacje z powodu niewydolności serca były niższe w grupie non-WPK w porównaniu do położenia wierzchołkowego elektrody prawokomorowej. Nie odnotowano różnic w grupie z IHD. Nie było istotnych różnic w ilości ?responderów? chorych zależnie od pozycji elektrody prawokomorowej.

Nie zanotowano również takiej zależności  zależnie od etiologii (non-IHD, IHD).

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:
Europace (2017) 00, 1?7 doi:10.1093/europace/euw424

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2017/08/2017_06_26-Zależność-między-położenie-elektrody-prawokomorowej-a-korzyścią-kliniczną-u-pacjentów-z-implantowanym-układem-CRT_1.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – ?Zależność między położenie elektrody prawokomorowej, a korzyścią kliniczną u pacjentów z implantowanym układem CRT?[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły