Zapisy IEGM z urządzeń firmy BIOTRONIK

Zapisy IEGM z urządzeń firmy BIOTRONIK

dr Aleksandra Winkler

Jednojamowe:
Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową– niebieska strzałka; markery pobudzeń własnych (As)

Kardiowerter – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka; potencjały „z dalekiego pola” (far field) – zielona strzałka; markery pobudzeń komorowych (własnych – Vs)

Dwujamowe: 
Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową (A) i komorową (V) – niebieska strzałka; markery pobudzeń własnych (As/Vs) – czerwone strzałki.

Kardiowerter- zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową (A) i komorową (V) – niebieskie strzałki; potencjały „z dalekiego pola” (far field) – zielona strzałka; markery pobudzeń przedsionkowych i komorowych. (Sinus T – rytm rozpoznany przez urządzenie jako tachykardia zatokowa)

CRT:  zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową (A) i prawokomorową (RV) i lewokomorową (LV)– niebieskie strzałki, markery pobudzeń własnych przedsionkowych (As), wystymulowanych prawokomorowych (RVp) i wystymulowanych lewokomorowych (LVp) – czerwone strzałki