ZASTOSOWANIE RADIOTERAPII U PACJENTÓW Z WSZCZEPIONYMI URZĄDZENIAMI FIRMY BIOTRONIK

ZASTOSOWANIE RADIOTERAPII U PACJENTÓW Z WSZCZEPIONYMI URZĄDZENIAMI FIRMY BIOTRONIK

Ze względu na złożony charakter czynników tj. różne źródła promieniowania, odmiany urządzeń, warunki terapii, nie jest możliwe przyjęcie uniwersalnie obowiazujących wytycznych, które umożliwiałyby radioterapię bez wpływu na urządzenia wszczepialne. W związku z powyższym firma BIOTRONIK gruntownie zbadała wpływ promieniowania gamma z liniowego akceleratora na najnowszych produktach tj. Evia i Lumax, aby udzielić wsparcia podczas oceny bilansu korzyści/ryzyka przez lekarza prowadzącego.

BIOTRONIK

Zastosowanie radioterapii u pacjentów z wszczepionymi urządzeniami firmy BIOTRONIK –  ZOBACZ