Zatorowość płucna po usuwaniu elektrod

Subkliniczna zatorowość płucna występuje u ok. ¾ pacjentów poddawanych usuwaniu elektrod z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Badacze wykonali CT klatki piersiowej przed i po usuwaniu u 25 kolejnych chorych zakwalifikowanych do tego zabiegu z wegetacjami ≥10 mm. W 72% przypadków (n=18) opisano subkliniczną zatorowość płucną. Okazało się, że rozmiar wegetacji nie różnił się istotnie między pacjentami z lub bez zatorowości (mediana 20 mm vs. 14 mm, p=0,116). U wszystkich pacjentów zabieg zakończył się sukcesem, nie stwierdzono powikłań po zabiegu związanych z zatorowością płucną. W grupie z zatorowością płucną wykrytą przed usuwaniem elektrod, po zabiegu potwierdzono niemą klinicznie zatorowość u 14 pacjentów (78%). Nie stwierdzono w tej grupie nowych zmian w CT. Duże wegetacje ≥20 mm wykazywały trend w kierunku wyższego ryzyka subklinicznej zatorowości po usuwaniu elektrod (OR 5,99, 95% CI, 9,83-38,6, p=0,059). W trakcie ok. 19-miesięcznej obserwacji nie stwierdzono ponownych infekcji implantowanych urządzeń, a przeżycia pacjentów z lub bez zatorowości w CT po zabiegu było porównywalne. Zdaniem autorów przezskórne usuwanie elektrod wydaje się bezpieczne nawet u pacjentów z dużymi wegetacjami. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jce.15625

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły