Zatrzymanie krążenia u kobiet podczas aktywności sportowej

Zatrzymanie krążenia podczas aktywności sportowej u kobiet występuje dużo rzadziej niż u mężczyzn mimo podobnej charakterystyki klinicznej. Przeanalizowano dane z trzech rejestrów poświęconych nagłemu zatrzymaniu krążenia: SDEC (Paris Sudden Death Expertise Center), ARREST (AmsteRdam REsuscitation STudies) i SRCR (Swedish Register for Cardiopulmonary Resuscitation) pod kątem występowania incydentu, który pojawił się ≤ 1 godziny od zakończenia aktywności fizycznej. Spośród 34 826 nagłych zatrzymań krążenia w latach 2006-2017, 760 (2,2%) wystąpiło w czasie aktywności fizycznej. Tylko 54 epizody wystąpiły u kobiet, co przełożyło się na wskaźnik występowania na poziomie 0,19 na milion. Był to wynik ponad 10-krotnie niższy niż u mężczyzn (wskaźnik występowania 2,63 na milion, p < 0,0001). Badacze ekstrapolowali wyniki na populację europejską, w której po dopasowaniu płci i wieku oszacowano 98 zatrzymań krążenia podczas sportu u kobiet rocznie i 1350 zatrzymań krążenia podczas sportu u mężczyzn rocznie. Nie było różnic między kobietami a mężczyznami w czasie podjęcia resuscytacji, czasie do defibrylacji, przeżyciu do wypisu i 30-dniowej śmiertelności. 

https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jacc.2023.01.015

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły