Zespół nagłej śmierci arytmicznej: wyniki badań toksykologicznych

Większość osób, które zmarły na skutek nagłej śmierci arytmicznej, ma dodatnie wyniki badań toksykologicznych, u ponad połowy wykryto leki wydłużające odstęp QT lub leki, których należy unikać w zespole Brugadów. Przeanalizowano wszystkie zgony w Danii w latach 2000-2019 osób w wieku 1-35 lat, a w latach 2007-2019 – osób w wieku 36-49 lat. Dane uzyskano z kart zgonu, rejestrów, badań autopsyjnych i wyników toksykologicznych. Oceniono wszystkie przypadki osób zmarłych nagle i nieoczekiwanie, u których przeprowadzono badanie pośmiertne a przyczyna zgonu była niejasna lub nieznana. Zidentyfikowano 477 osób zmarłych na skutek nagłej śmierci arytmicznej. Łącznie 66% z nich miało dodatni wynik badania toksykologicznego, który nie był bezpośrednią przyczyną zgonu. Wykryto średnio stężenia 2,8 leku na przypadek. U 51% osób zidentyfikowano stężenia leków wydłużających QT, a u 69% – leków, których należy unikać w zespole Brugadów. W 66% przypadków zidentyfikowano kilka substancji, u 37% – kilka leków psychotropowych, a u 22% – kilka leków wydłużających odstęp QT. Najczęstszym wykrytym połączeniem był lek wydłużający QT z lekiem analeptycznym. Stężenia leków wydłużających QT były częściej w dawkach suprafarmakologicznych niż stężenia leków niewydłużających QT. Wyniki tego badania wskazują, że leki mogą być ważnym czynnikiem ryzyka nagłej śmierci arytmicznej. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(24)02555-4/abstract

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły