Zmiany w EKG a rokowanie w COVID-19

doniesienia medialne

EKG może być prostym narzędziem przydatnym w stratyfikacji ryzyka pacjentów hospitalizowanych z powodu infekcji SARS-CoV-2. Lekarze z Rzymu ocenili zmiany w EKG związane ze śmiertelnością u pacjentów z COVID-19. Włączono 324 osoby przyjęte do oddziału ratunkowego z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2. W trakcie obserwacji trwającej średnio 31?11 dni zmarło 44 pacjentów (13,6%). W analizie wieloczynnikowej uwzględniającej znane predyktory kliniczne i laboratoryjne następujące zmiany były niezależnie związane ze śmiertelnością całkowitą:

  • czas trwania zespołu QRS jako zmienna ciągła (HR 1,02; 95% CI 1,01-1,03; p = 0,002),
  • czas trwania zespołu QRS ? 110 ms (HR 1,99; 95% CI 1,07-3,72; p = 0,03),
  • LBBB (HR 4,38; 95% CI 1,35-14,2; p = 0,014), 
  • obecność jakiejkolwiek nieprawidłowości w EKG (HR 2,02; 95% CI 1,04-4,23; p = 0,04).

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euaa245/5937244

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły