Zmiany w MRI serca po ciężkim COVID-19

doniesienia medialne

U ozdrowieńców po ciężkim przebiegu COVID-19 ze wzrostem troponiny w MRI mogą być obecne zmiany podobne do zapalenia mięśnia sercowego. U ok. ? osób wykryto chorobę niedokrwienną serca, z czego 2/3 z nich nie miało jej rozpoznanej. W prezentowanym badaniu wykonano MRI serca (w tym z podaniem adenozyny w razie wskazań) u 148 pacjentów (64?12 lat, 70% mężczyzn) z ciężkim COVID-19 (wszyscy hospitalizowani, 32% wymagało wspomagania oddechu). Badanie wykonano średnio 68 dni po wypisie. Funkcja lewej komory była prawidłowa u 89% chorych. Późne wzmocnienie kontrastowe i/lub niedokrwienie były obecne w 54% przypadków (80 ze 148). Zmiany podobne do zapalenia mięśnia stwierdzono u 26% (39 ze 148), zawał lub niedokrwienie u 22% (32 ze 148) a obie patologie w 6% (9 ze 148). Zawał serca stwierdzono u 19% (28 ze 148), indukowane niedokrwienie u 26% (20 z 76) poddanych badaniu z adenozyną. Wśród osób ze zmianami niedokrwiennymi, 66% (27 z 41) nie miało wywiadu choroby wieńcowej. Nie stwierdzono przypadków rozległego włóknienia ani obrzęku. Nie wiadomo, czy obserwowane zmiany były związane ze wcześniej istniejącymi patologiami, czy stanowią konsekwencję zakażenia SARS-CoV2.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab075/6140994

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły