Zmiany we wskazaniach do CRT między 2013 a 2021

Przedstawione wytyczne dot. terapii resynchronizującej istotnie zmieniły 4 zalecenia z 2013 roku: 

– u pacjentów z klasycznym układem stymulującym serce lub ICD, u których rozwinęła się objawowa niewydolność serca z LVEF ?35% mimo optymalnej terapii medycznej i z istotnym odsetkiem stymulacji prawokomorowej należy rozważyć rozszerzenie do CRT (2013 klasa I -> 2021 klasa IIa),

– u pacjentów z HFrEF (LVEF <40%) ze wskazaniem do stymulacji komorowej i blokiem zaawansowanym bez względu na klasę NYHA zaleca się raczej CRT niż stymulację prawej komory (IIa -> I),

– należy rozważyć implantację CRT u objawowych pacjentów z HF i rytmem zatokowym z LVEF ?35% z zespołem QRS 130-149 o morfologii LBBB mimo optymalnej terapii medycznej w celu redukcji objawów, chorobowości i śmiertelności (I -> IIa),

– u pacjentów z objawowym migotaniem przedsionków i źle kontrolowanym rytmem komór kwalifikowanych do ablacji łącza (bez względu na szerokość zespołu QRS) zaleca się implantację CRT (IIa -> I). 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/798-2021-esc-guidelines-on-cardiac-pacing-and-cardiac-resynchronisation-therapy

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły