Znamy bezpośrednią przyczynę napadu migotania przedsionków po spożyciu alkoholu

doniesienia medialne

Alkohol zmniejsza czas skutecznej refrakcji przedsionkowej szczególnie w żyłach płucnych. W prezentowanym badaniu autorzy randomizowali 100 osób z migotaniem przedsionków poddawanych izolacji ujść żył płucnych do podawania 0,08-procentowego alkoholu lub placebo (płyn o tej samej objętości o osmolalności). Przed i po podaniu wlewu zmierzono czas skutecznej refrakcji przedsionkowej w żyłach płucnych i czasy przewodzenia. Oceniono występowanie migotania przedsionków po wlewie izoproterenolu i podczas szybkiej stymulacji przedsionkowej. W grupie alkoholu czas skutecznej refrakcji przedsionkowej spadł średnio o 12 ms (95% CI 1-22 ms; p = 0,026), a w grupie placebo nie uległ istotnej zmianie (p = 0,98). Okazało się również, że w grupie alkoholu było więcej miejsc ze skróconym czasem skutecznej refrakcji niż w grupie placebo (mediana 0,5 vs. mediana 0,4; p = 0,0043). Nie wykazano istotnych różnic w czasie przewodzenia między grupami oraz w odsetku osób z indukowanym migotaniem przedsionków. Zdaniem autorów ww. wyniki wskazują na bezpośredni związek między spożyciem alkoholu a szybkim efektem proarytmicznym w ludzkich przedsionkach. 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2020.11.026

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły