ZWIĘKSZONE PRZEŻYCIE PACJENTÓW Z CZTEROPOLOWĄ ELEKTRODĄ LEWOKOMOROWĄ Z WYSOKIM ODSETKIEM STYMULACJI

Praca miała charakter retrospektywny. Badacze podzielili kohortę pacjentów (N=8973) na dwie podgrupy na podstawie odsetka stymulacji dwukomorowej (<93% vs >=93%) i analizowali ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w zależności od zastosowanej elektrody lewokomorowej (quadri- vs bipolarna; odpowiednio N=7086 vs N=1887 pacjentów) w układzie CRT-D. Zastosowanie elektrody quadripolarnej wiązało się z 29-procentową redukcją śmiertelności w całej populacji, 24-procentową – u chorych z %BiV >=93% oraz 55-procentową – u chorych z %BiV <93%.

Gold MR, et al. Incremental survival benefit of high percent biventricular pacing in quadripolar CRT.

Marcin Michalak 

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/files/file-171-1.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]HRS 2 –  ZOBACZ[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły