Powikłania S-ICD vs TV-ICD – badanie PRAETORIAN

Powikłania związane z elektrodą i zakażenia ogólnoustrojowe występują częściej w grupie z klasycznym, przezżylnym ICD niż wśród osób z podskórnym ICD. Do międzynarodowego badania klinicznego PRAETORIAN zrandomizowano 426 osób do grupy S-ICD i 423 do grupy przezżylnego ICD, których obserwowano średnio blisko 50 miesięcy. W niniejszej subanalizie oceniano: 

  • powikłania związane z urządzeniem, 
  • powikłania związane z elektrodą, 
  • zakażenia ogólnoustrojowe,
  • konieczność wykonania ponownego zabiegu.

W grupie S-ICD zaobserwowano 36 powikłań związanych z urządzeniem (najczęściej były to krwiaki) u 31 chorych, a w grupie przezżylnego ICD – 49 powikłań u 44 pacjentów (najczęściej były to powikłania związane z elektrodą) (HR 0,69; p = 0,11). W obu grupach połowa wszystkich powikłań wystąpiła w ciągu 30 dni od zabiegu. Powikłania związane z elektrodą i infekcje ogólnoustrojowe występowały częściej w grupie przezżylnego ICD (odpowiednio p < 0,001i p = 0,03). W grupie przezżylnego ICD więcej powikłań wymagało leczenia inwazyjnego niż w grupie S-ICD (8,3% vs. 4,3%; p = 0,59, p = 0,047). 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac496/6678120?login=false

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły