Cele i wyzwania polskiego środowiska elektroterapii

Cele i wyzwania polskiego środowiska elektroterapii

dr hab. n. med. Maciej Kempa