Pytania testowe – część 20

Autor pytań: dr Marcin Michalak

1. W trakcie rutynowej kontroli stymulatora serca typu VVI stwierdzono: próg stymulacji prawej komory 1,0 V przy szerokości impulsu 0,5 ms. Zaprogramowano amplitudę impulsu stymulacji na 2,0 V przy szerokości 0,5 ms. Impedancja elektrody wynosi 500 Ohm. Jaka jest aktualna konsumpcja energii?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: B) 4 mikroJ

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: B) 4 mikroJ

2. W trakcie rutynowej kontroli u pacjenta stymulatorozależnego ze stymulatorem VVI stwierdzono próg stymulacji prawej komory wynoszący 1,2 V przy szerokości impulsu 0,4 ms. Które ustawienia amplitudy i szerokości impulsu zapewnią bezpieczną stymulację i będą najbardziej wydajne energetycznie:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) amplituda ? 2,4 V, szerokość ? 0,4 ms,

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) amplituda ? 2,4 V, szerokość ? 0,4 ms,

3. Na zaprezentowanym diagramie Lorenza (epizod zarejestrowany przez urządzenie BioMonitor 2-AF) najpewniej mamy do czynienia z:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) migotaniem przedsionków,

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) migotaniem przedsionków,

4. Tachogram epizodu zarejestrowanego przez rejestrator arytmii BioMonitor 2-AF przedstawia najpewniej:

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: C) migotanie przedsionków,

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: C) migotanie przedsionków,

5. Poniżej znajduje się opis zdarzenia oraz IEGM z urządzenia Lumax 540 VR-T DX. Ustawienia detekcji: VT1 167/min; VT2 188/min; VF 222/min; Onset 20%; Stability 12%. Które stwierdzenie dotyczące epizodu jest prawidłowe?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: D) obecny jest utrwalony VT nieprawidłowo rozpoznany jako SVT (niespełnione kryterium nagłego początku),

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: D) obecny jest utrwalony VT nieprawidłowo rozpoznany jako SVT (niespełnione kryterium nagłego początku),

6. Rozwiązaniem problemu z poprzedniego pytania będzie:

Poprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) obniżenie strefy detekcji VT1 z 167/min do 150/min,

Niepoprawnie

Odpowiedź prawidłowa: D) obniżenie strefy detekcji VT1 z 167/min do 150/min,

7. Jaki problem można zaobserwować na zdjęciu RTG klatki piersiowej wykonanym 3 miesiące po implantacji układu CRT-D?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) C i D prawidłowe.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) C i D prawidłowe.

8. Które stwierdzenie jest prawdziwe?

Poprawnie

Odpowiedź poprawna: E) A, B i C prawidłowe.

Niepoprawnie

Odpowiedź poprawna: E) A, B i C prawidłowe.

Odpowiedź poprawna
Niepoprawnie
Odpowiedź poprawna
Niepoprawnie

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły