T&T 1: Subselektywna wenografia żyły serca po wprowadzeniu cewnika po elektrodzie LV

T&T 1: Subselektywna wenografia żyły serca po wprowadzeniu cewnika po elektrodzie LV