T&T 1: Subselektywna wenografia żyły serca po wprowadzeniu cewnika po elektrodzie LV

T&T 1: Subselektywna wenografia żyły serca po wprowadzeniu cewnika po elektrodzie LV

Autor: dr hab. n. med. Marcin Grabowski