HEART FAILURE MONITOR ? THORACIC IMPEDANCE

Niewydolność serca stanowi bardzo poważny medyczny problem dla współczesnej medycyny wymagający coraz większych nakładów finansowych, które obecnie sięgają ok 2% budżetu ochrony zdrowia. Największą część kosztów pochłaniają obecnie hospitalizacje, które najczęściej dotyczą pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca (CHF). Jest to poważny problem medyczny, gdyż śmiertelność szpitalna wśród pacjentów z CHF sięga 7%, a ryzyko ponownej hospitalizacji z tego powodu u osób, które opuszczą szpital jest bliskie 24% [1]. Nowoczesne urządzenia wszczepialne są bardzo cennym narzędziem diagnostycznym, pomocnym nie tylko w rozpoznaniu charakteru zaburzeń rytmu, ale też w diagnostyce niewydolności serca. Dotychczasowe obserwacje wskazują na dużą przydatność pomiarów impedancji wewnątrzklatkowej, której zmiany korelują ze stopniem niewydolności serca. Ponadto są na tyle czułe, że na ich podstawie można przewidzieć nasilenie się cech niewydolności serca, co pozwala dość wcześnie zapobiegać obostrzeniu nieuchronnie prowadzącemu przy braku wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii do hospitalizacji [2, 3]. Pomiar impedancji wewnątrzklatkowej dokonywany jest na podstawie obecności zastoju w krążeniu płucnym: wraz z nasileniem się zastoju wartość impedancji maleje, a wraz z ustępowaniem zastoju impedancja rośnie…

Artur Oręziak, Warszawa

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/files/file-2-2.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Heart Failure Monitor ? Thoracic Impedance – ZOBACZ[/button]

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły
Przeczytaj

INDEKS SKRÓTÓW MEDYCZNYCH

Zapraszamy do korzystania z indeksu najczęściej używanych skrótów medycznych.   Andrzej Przybylski [button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/files/file-130-1.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da”…