PREZENTACJE Z ICD TRAIN 2013. PROF. ANDRZEJ KUTARSKI

Najciekawsze przypadki kliniczne minionego roku.

Powikłania zabiegów elektroterapii to ważny problem kliniczny. O jego skali świadczy fakt zamieszczenia w tegorocznym raporcie EHRA White Book 2013 liczby wykonanych procedur usunięcia elektrod. Warto przypomnieć, że Polska znalazła się w nim na 3 miejscu! (tuż za Francją i Niemcami). Jest to niewątpliwie w znaczącej mierze zasługa Profesora Andrzeja Kutarskiego oraz coraz większej liczby zabiegów usuwania elektrod wykonywanych w innych ośrodkach w Polsce. Uchylając rąbka warsztatu pracy Profesora przedstawiamy Państwu 10 najciekawszych przypadków klinicznych minionego roku, zaprezentowanych podczas ostatniej edycji ICD Train 2013.

 

1 -Długoterminowa obserwacja ?wpadniętej? elektrody. Dyslokacja dotyczy dystalnego końca z łepkiem. Tu jest wpadka.

Przypadek pacjenta, u którego odwlekano przez 7 lat decyzję o usunięciu wpadniętej do tętnicy płucnej zerwanej elektrody z powodu braku objawów, stwarzając tym samym coraz większe zagrożenie dla jego życia.

 

2 –  Czekając na ?naturalne rozwiązanie problemu? ?

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia, 6 zaimplantowanych elektrod, kilka plastyk loży ? to wynik oczekiwania przez pacjenta na samoistne rozwiązanie problemu infekcji loży oraz dyslokacji elektrody. Tu największym błędem było pozostawienie nieczynnych elektrod w zainfekowanej loży        i implantacja nowego CRT-D po drugiej stronie klatki piersiowej zamiast usunięcia wszystkich elektrod i zaczekania na wyleczenie. Liczba błędów popełnionych u jednego pacjenta ? niewyobrażalna.

 

3 ? Wielokrotne plastyki zainfekowanej loży

Historia pacjenta, który po usunięciu zaimplantowanego urządzenia, nieudanej próbie usunięcia elektrody oraz wielokrotnych próbach plastyki zainfekowanej loży sam odszukał i zgłosił się do ośrodka lubelskiego. Zasadniczym błędem było grzebanie w loży i próba usuwania elektrody                w ośrodku do tego nie przygotowanym. Implantacja nowego układu po drugiej stronie, gdy w starej zainfekowanej loży została zainfekowana elektroda to ciężki błąd.

 

4 ? Misja niemożliwa ?

Efekt nieudanej próby usunięcia układu u młodego pacjenta oraz pozostawienia uszkodzonej, nieaktywnej elektrody HV, z implantacją nowego również nieadekwatnego układu (VVI w ch.w.z.) po drugiej stronie klatki piersiowej.

 

5 ? Niestandardowe postępowanie w przypadku infekcji

Usunięcie stymulatora i pozostawienie w zainfekowanej loży obciętych na krótko elektrod spowodowało wygnicie ich podwiązek i wpadnięcie proksymalnych końców spętlonych elektrod do serca. Drugim błędem była implantacja nowego układu po drugiej stronie klatki piersiowej przy obecności infekcji i zainfekowanych elektrod. Czas obserwacji był przerażający.

 

6 ? W oczekiwaniu na cud ?

Przypadek pacjenta, u którego podjęto decyzję o usunięciu kardiowertera-defibrylatora z powodu infekcji loży, z pozostawieniem NIEZAŚLEPIONYCH elektrod w zainfekowanej loży w nadziei na samoistne wygojenie ?

 

7 ? Celowość usuwania elektrod

Przypadek usunięcia stymulatora z podciągnięciem i pozostawieniem uszkodzonej elektrody oraz implantacją nowego układu po przeciwnej stronie klatki piersiowej z następowym skierowaniem       do usunięcia nieczynnej elektrody ? wskazujący na całkowite niezrozumienie roli TLE.

 

8 ? Omyłkowa lokalizacja elektrody

Obserwować czy niezwłocznie przeprowadzić rewizję i zmienić lokalizację elektrody? Przypadek        7-mio letniej obserwacji stymulacji lewokomorowej z żyły środkowej serca. Przypadek ukazuje dodatkowe niebezpieczeństwa usuwania wrośniętych elektrod typu VDD.

 

9 ? O jedną elektrodę za dużo

Dwie elektrody w komorze ? to może być o jedną za dużo. Przypadek pacjentki, u której przed mastektomią usunięto urządzenie ale pozostawiono elektrodę, co było przyczyną dalszych powikłań.

 

10 ? Nierozważna rewizja

Przypadek bezsensownej rewizji złamanej elektrody zakończony wpadnięciem jej do układu sercowo-naczyniowego. Po usunięciu układu pacjent zamiast uprzedniego stosowanego układu VVI otrzymał bardziej dla niego adekwatny układ AAI.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły