resynchronizacja

resynchronizacja

DONIESIENIA
O ile implantacja CRT w układach „de novo” jest już w pełni uznaną metodą terapii to zabiegi do CRT wciąż nie mają dostatecznej ilości badań i publikacji nauk ...
0

DONIESIENIA
Implantacja CRT  u chorych z rytmem zatokowym jest od lat uznaną metodą terapii  to u chorych z niewydolnością serca, obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory i napadowym migotaniem i/lub ...
0

DONIESIENIA
Znaczenie położenia elektrody lewokomorowej w układach CRT zostało pokazane  w wielu opublikowanych badaniach. Natomiast brak jest badań, które analizowały ten istotny problem kliniczny dla elektrody prawokomorowej. Celem tej ...
0

DONIESIENIA
Celem badania była ocena zależności, między podawanym przez układ CRT % zespołów wystymulowanych (%Vp), a rzeczywiście skuteczną stymulacją resynchronizujacą. Każdy pacjent po implantacji CRT w czasie badania 24 ...
0

DONIESIENIA
Jak wynika z dużego, wieloośrodkowego badania, u pacjentów po wykonaniu „upgradu” urządzenia do CRT-D obserwuje się gorszą odpowiedź kliniczną oraz niższe wskaźniki prognostyczne długotrwałego przeżycia niż u pacjentów ...
0