Codzienne automatyczne monitorowanie telemetryczne – użyteczność kliniczna i wpływ na żywotność baterii i implantowanych w kardiowerterach-defibrylatorach – badanie TRUST

Codzienne automatyczne monitorowanie telemetryczne – użyteczność kliniczna i wpływ na żywotność baterii i implantowanych w kardiowerterach-defibrylatorach – badanie TRUST

Aby uzyskać pełną użyteczność kliniczną monitorowania telemetryczną w implantowanych urządzeniach niezbędne są liczne transmisje danych. Może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii i tym samym istotnie zmniejszać korzyści kliniczne telemedycyny. Celem badania TRUST była: ocena czy częste transmisje danych poprawiają jakość opieki nad pacjentem z implantowanym urządzeniem i wydłużają żywotność baterii. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy post-hoc TRUST Trial.

W badaniu wykorzystano urządzenia firmy BIOTRONIK z systemem Home Monitoring (HM), dzięki któremu wszystkie dane przesyłane są :

  • codziennie,
  • automatycznie, bez  żadnego udziału pacjenta.

Efektywność transmisji danych na jednego pacjenta wynosiła 91% w czasie śr. 434 dni obserwacji. Codzienną transmisję danych uzyskano u 87% chorych.

Zaledwie 1,46% braku danych w obserwowanej grupie HM był związany  z brakiem codziennej transmisji. Pacjenci z HM mieli aż o 12% wyższą zachowaną żywotność baterii w porównaniu do chorych obserwowanych w tradycyjny, ambulatoryjny sposób. W wydłużonym okresie obserwacji  – 3 lat – szacowana żywotność baterii wynosiła wciąż 50.9 ± 9.1% w grupie chorych z HM. Automatyczne, codzienne przesyłanie danych przez system Home Monitoring zapewnia bardzo wysoką efektywność. Home Monitoring istotnie poprawia żywotność baterii i korzystnie wpływa na długie funkcjonowanie implantowanego kardiowertera – defibrylatora.

Autor: Michał Chudzik

POBIERZ – „Codzienne automatyczne monitorowanie telemetryczne – użyteczność kliniczna i wpływ na żywotność baterii i implantowanych w kardiowerterach-defibrylatorach – badanie TRUST”


Źródło/a: 

Automatic remotemonitoring utilizing daily transmissions: transmission reliability and implantable cardioverter defibrillator battery longevity in the TRUST trial 

Niraj Varma   et al. 

Europace (2017) 0, 1–7  doi:10.1093/europace/eux059