Czy wkrótce zespół tachykardia-bradykardia będziemy leczyć ablacją?

Ablacja może być preferowaną opcją terapeutyczną dla pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków i zespołem tachykardia-bradykardia ? donoszą koreańscy badacze podczas Kongresu ESC 2020 online. Autorzy przeprowadzili badanie z randomizacją, do której włączyli 70 osób z napadowym migotaniem przedsionków i zespołem tachykardia-bradykardia. Pacjentów randomizowano w stosunku 1:1 do wykonania ablacji podłoża arytmii lub implantacji układu stymulującego serce. Pierwszorzędowym punktem końcowym była hospitalizacja z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nieoczekiwana wizyta na izbie przyjęć. Średni wiek badanych wyniósł 64 lata. W analizie grup wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 19,8% osób z grupy ablacji i 24,2% z grupy stymulatora w obserwacji dwuletniej (HR 1,25, 95% CI 0,42-3,73, p=0,684). Odsetek nawrotów migotania przedsionków wyniósł 24,0% w grupie ablacji i 100% w grupie stymulatora w ciągu 2 lat (p<0,001). U 4 osób z grupy ablacji implantowano stymulator serca z powodu omdleń. Współczynnik powikłań związanych z zabiegiem był taki sam w obu grupach (14.3%). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=85870

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły