Jak uzyskać synchronię przedsionkowo-komorową w stymulatorze bezelektrodowym?

doniesienia medialne

Wbudowany akcelerometr w stymulatorze bezelektrodowym Micra może wykrywać skurcze przedsionków. Dzięki nowemu algorytmowi synchronia przedsionkowo-komorowa w jednojamowych stymulatorach bezelektrodowych staje się możliwa. W badaniu MARVEL 2 przetestowano działanie tego algorytmu u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym i implantowanym stymulatorem bezelektrodowym. Badanie przeprowadzono w 12 ośrodkach, w których włączono 75 pacjentów z implantowanym stymulatorem bezelektrodowym Micra. Porównano stymulację VDD i VVI 50/min u osób z rytmem zatokowym i całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym. 

Odsetek pacjentów, u których uzyskano ponad 70% synchronii przedsionkowo-komorowej w spoczynku był istotnie większy w grupie VDD (95% vs. 0%, p<0,001). Średni odsetek synchronii przedsionkowo-komorowej wzrósł z 26,8% podczas stymulacji VVI do 89,2% podczas stymulacji VDD. Nie stwierdzono pauz lub tachykardii wywołanej nadczułością podczas stymulacji VDD u 75 osób. Algorytm do stymulacji VDD poprawiał funkcję komór o 9% mierzoną jako LVOT-VTI. Niestety synchronia przedsionkowo-komorowa spadała podczas wysiłku fizycznego. W ograniczeniach pracy autorzy zwrócili uwagę na 100-krotnie wyższy pobór prądu w czasie działania algorytmu, co uniemożliwia jego długoterminowe stosowanie w istniejących urządzeniach w dłuższej obserwacji. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Źródło:
http://electrophysiology.onlinejacc.org/content/6/1/94

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły