NOWA SKALA OCENIAJĄCA ŚMIERTELNOŚĆ PO IMPLANTACJI CRT

M. Gasparini przedstawił w Mediolanie prostą, przydatną w praktyce klinicznej, skalę pozwalającą określić rokowanie pacjentów z urządzeniem do terapii resynchronizującej.

Do prezentowanego prospektywnego badania włączono 5153 pacjentów, którym implantowano CRT w jednym z 72 europejskich ośrodków w latach 1999-2012. Chorych podzielono na dwie kohorty: 3629 i 1524 osób. W pierwszej stworzono skalę pozwalającą na określenie śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej, a w drugiej ją zwalidowano. Średni okres obserwacji wyniósł 39 miesięcy.

Autorzy uwzględnili w skali proste zmienne kliniczne: wiek, frakcję wyrzutową, migotanie przedsionków z wykonaną ablacją łącza przedsionkowo-komorowego lub bez niej, płeć, chorobę niedokrwienną serca, III lub IV klasę niewydolności serca wg. NYHA, cukrzycę (Ryc. 1). Stworzony model cechował się dobrą dyskryminacją (Harell?s c=0,70).

Podsumowując, prezentowana skala VALID-CRT określa rokowanie i śmiertelność całkowitą u pacjentów z wszczepionym CRT w obserwacji 6-letniej. Na uwagę zasługuje fakt, że skala powstała na podstawie danych pacjentów z codziennej praktyki klinicznej. Dodatkowo, kalkulator dostępny jest na stronie www.validcrt.com, a także w postaci aplikacji mobilnych na iPhone i telefony z systemem Android (Ryc. 2).

 

Ryc. 1.

Ryc.1 Valid CRT

 

 

Ryc. 2.

Ryc.2 Valid CRT

 

Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły