Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

Pytania testowe ? część 54

1. Pacjentka z wszczepionym stymulatorem serca typu DDD zgłosiła się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z powodu kołatania serca, pierwszy epizod w życiu. W zapisie EKG stwierdzono migotanie przedsionków.
Wybierz prawdziwe twierdzenia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Arytmia trwa od około 9 godzin

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Arytmia trwa od około 9 godzin


2. Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące różnic pomiędzy stymulacją serca u kobiet i mężczyzn:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe


3. Które stany kliniczne mogą powodować zarówno objawową bradykardię zatokową jak
i blok przedsionkowo-komorowy:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Anoreksja, hipotermia, OBPS

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Anoreksja, hipotermia, OBPS


4. Które substancje mogą być przyczyną bradykardii zatokowej:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe


5. Które substancje mogą być przyczyną bloku przedsionkowo-komorowego:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Lit, tikagrelol

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Lit, tikagrelol


6. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe


7. 72-letni mężczyzna z układem stymulującym serca zaprogramowanym w trybie DDD z podstawową częstością
stymulacji 70 bpm. Na podstawie histogramów częstości przedsionków i komór, z jakiej funkcji pacjent mógłby
szczególnie skorzystać:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: A) Rate Response

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: A) Rate Response


8. 65-letni mężczyzna z ICD-DR firmy Medtronic zgłosił się z powodu alarmu dźwiękowego. Na podstawie
załączonego fragmentu raportu, jaka może być przyczyna alarmu:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe


9. Co to za arytmia:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: B) Trzepotanie przedsionków

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: B) Trzepotanie przedsionków


10. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna pogorszenia tolerancji wysiłku u pacjenta z zapisami trendów
jak poniżej:

Odpowiedź poprawna

Odpowiedź poprawna: C) Tachyarytmia nadkomorowa szybko przewodzona do komór

Odpowiedź niepoprawna

Odpowiedź poprawna: C) Tachyarytmia nadkomorowa szybko przewodzona do komór


Total
0
Shares
Powiązane Artykuły