Pytania testowe – część 54

1. Pacjentka z wszczepionym stymulatorem serca typu DDD zgłosiła się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z powodu kołatania serca, pierwszy epizod w życiu. W zapisie EKG stwierdzono migotanie przedsionków. Wybierz prawdziwe twierdzenia:

Odpowiedź poprawna: A) Arytmia trwa od około 9 godzin

2. Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące różnic pomiędzy stymulacją serca u kobiet i mężczyzn:

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

3. Które stany kliniczne mogą powodować zarówno objawową bradykardię zatokową jak i blok przedsionkowo-komorowy:

Odpowiedź poprawna: A) Anoreksja, hipotermia, OBPS

4. Które substancje mogą być przyczyną bradykardii zatokowej:

Odpowiedź poprawna: E) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

5. Które substancje mogą być przyczyną bloku przedsionkowo-komorowego:

Odpowiedź poprawna: B) Lit, tikagrelol

6. Wybierz prawidłową odpowiedź:

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

7. 72-letni mężczyzna z układem stymulującym serca zaprogramowanym w trybie DDD z podstawową częstością stymulacji 70 bpm. Na podstawie histogramów częstości przedsionków i komór, z jakiej funkcji pacjent mógłby szczególnie skorzystać:

Odpowiedź poprawna: A) Rate Response

8. 65-letni mężczyzna z ICD-DR firmy Medtronic zgłosił się z powodu alarmu dźwiękowego. Na podstawie załączonego fragmentu raportu, jaka może być przyczyna alarmu:

Odpowiedź poprawna: D) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

9. Co to za arytmia:

Odpowiedź poprawna: B) Trzepotanie przedsionków

10. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna pogorszenia tolerancji wysiłku u pacjenta z zapisami trendów jak poniżej:

Odpowiedź poprawna: C) Tachyarytmia nadkomorowa szybko przewodzona do komór

Sprawdź Odpowiedzi
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły