Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
DDD-CLS

DDD-CLS

AKTUALNOŚCI
Omdlenia odruchowe pozostają jedną z najczęstszych przyczyn nawracających zasłabnięć. Wytyczne ESC ograniczają zalecenia do implantacji stymulatora serca w tych przypadkach do klasy II b (poziom dowodów C). Baron-Esquivias i ...
0