Wyniki trzyletniej obserwacji pacjentów z ILR w Holandii 

Odsetek pacjentów z implantowanym ILR, których zakwalifikowano do implantacji stymulatora, kardiowertera lub ablacji jest niewielki i wynosi odpowiednio 14,6%, 1,3% i 1,8%. Autorzy przeanalizowali dane wszystkich pacjentów w Holandii, którym w latach 2018-2021 wszczepiono rejestrator arytmii. Zidentyfikowano 11 961 osób ze wszczepionym ILR. Blisko połowę tej liczby stanowiły kobiety, a średni wiek badanej grupy to 69 lat. Najczęstszym wskazaniem do implantacji ILR były omdlenia (76,2%), rzadziej – kołatanie serca (15,2%). Po roku 12,0% pacjentom wszczepiono stymulator serca, a po 3 latach – łącznie 14,6%. ICD implantowano odpowiednio po roku u 0,9% pacjentów, a po 3 latach u 1,3%. Ablację wykonano u 1,3% pacjentów w ciągu roku od implantacji rejestratora i u 1,8% pacjentów w ciągu 3 lat od implantacji rejestratora. Predyktorami implantacji stymulatora serca były: starszy wiek, migotanie przedsionków i omdlenie (p < 0,05). U 0,3% pacjentów doszło do powikłań. Były nimi: infekcje (0,2%), dyslokacja urządzenia (0,06%), krwawienie (0,02%), uszkodzenie rejestratora (0,01%). 

https://ehra2024-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=188500&channel=187579  

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły