Co decyduje o wyborze układu ICD-DX?

Klinicyści wszczepiają układy ICD-DX głównie u pacjentów z podwyższonym ryzykiem udaru, ryzykiem arytmii nadkomorowych i w przypadku potencjalnej potrzeby rozbudowy do CRT w przyszłości. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród personelu pracującego w 10 węgierskich ośrodkach wszczepiających CIED. Między lutym 2021 a majem 2023 implantowano w nich 361 układów ICD-DX i 10 CRT-DX. Implantację ICD-DX rozważano w większości przypadków zamiast implantacji jednojamowego kardiowertera (87%), dużo rzadziej w przypadku dwujamowego (13%). Łącznie 60% pacjentów z ICD-DX było objętych systemem telemonitoringu. W 83% przypadków stwierdzono dobre wyczuwanie w kanale przedsionkowym (> 2 mV) w ciągu 6 tygodni od zabiegu. 

https://ehra2024-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=188500&channel=187579

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły