KardiaMobile vs. Holter EKG w diagnostyce kołatań serca

ehra 2022

Monitorowanie EKG za pomocą przenośnego urządzenia KardiaMobile przez 30 dni jest skuteczniejsze od 24-godzinnego Holtera EKG w ocenie etiologii kołatań serca i stanów przedomdleniowych. W sumie 36 pacjentów przeszkolono w zakresie wykonywania sześciu odprowadzeń kończynowych za pomocą KardiaMobile; u wszystkich uczestników wykonano badanie Holter EKG. Średni wiek pacjentów wyniósł ok. 44 lata, mężczyźni stanowili 1/3 uczestników. W trakcie badania Holter EKG 22,2% chorych odczuwało objawy, z powodu których byli konsultowani; u 19,4% postawiono rozpoznanie przy pomocy wyniku Holter EKG. Z kolei w trakcie miesiąca z urządzeniem KardiaMobile 72,2% badanych zgłosiło objawy. U 52,8% osób postawiono rozpoznanie dzięki EKG zapisanemu przy pomocy urządzenia KardiaMobile w trakcie objawów. U 30,6% przypadków rozpoczęto odpowiednie leczenie: leki antyarytmiczne u ośmiu pacjentów, a czterem osobom wykonano EPS: trzem wykonano ablację z powodu AVNRT, a jednej z powodu utrwalonego VT. 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3943-moderated-eposters-e-cardiology

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły