Nowy dokument ekspertów European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS) dt. zastosowania odpowiednich narzędzi do oceny ryzyka zaburzeń rytmu serca w różnych populacjach pacjentów.

Dokument opisuje i porządkuje metodologię przeprowadzania oceny ryzyka w różnych populacjach pacjentów z chorobami serca lub stanami o wysokim ryzyku ich wystąpienia. Jego celem jest podniesienie świadomości stosowania odpowiedniego narzędzia oceny ryzyka dla danego wyniku w danej populacji oraz przedstawienie lekarzom praktycznych propozycji, które mogą prowadzić do poprawy opieki nad pacjentem w tym zakresie. W celu uzyskania szybkiego odniesienia, podrozdziały rozpoczynają się od krótkiej sekcji dotyczącej stwierdzeń konsensusu. Dokument kończy się podsumowaniem stwierdzeń konsensusu.

Dokument znajduję się pod adresem:`
https://academic.oup.com/europace/article/22/8/1147/5857108

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły