10 faktów o IZW związanych z CIED, które trzeba znać: wytyczne ESC 2023

✅ Najczęstsza etiologia infekcji loży: gronkowce koagulazo-ujemne (coagulase-negative staphylococci, CoNS) 

✅ Najczęstsza przyczyna bakteriemii: S. aureus, CoNS; inne: Enterococcus

✅ Badania zalecane w podejrzeniu IZW związanego z CIED:

 • Posiewy krwi – co najmniej 3 zestawy pobrane przed rozpoczęciem antybiotykoterapii empirycznej (klasa I)
 • TTE i TEE (lub ICE) (klasa I)
 • [18F]FDG-PET/CT (szczególnie przydatne w podejrzeniu IZW związanego z CIED bez objawów infekcji loży) lub WBC SPECT 

  ✅ Kryteria diagnostyczne IZW 2023 * – zmiany w tomografii komputerowej serca sugerujące IZW nowym dużym kryterium 

  ✅ Wskazania do usunięcia całego układu

  • Pewne IZW z zajęciem CIED (klasa I)
  • IZW zastawkowe nawet bez pewnego zajęcia elektrod (klasa IIa)
  • W przypadku prawdopodobnego IZW związanego z CIED z bakteriemią G(+) lub fungemią utrzymującą się mimo leczenia przeciwdrobnoustrojowego (klasa IIa)
  • W przypadku prawdopodobnego IZW związanego z CIED z bakteriemią G(-) utrzymującą się/nawracającą mimo leczenia przeciwdrobnoustrojowego (klasa IIb) 

   ✅ Wskazana antybiotykoterapia empiryczna pokrywająca MRSA i bakterie G(-) (klasa I)

   ✅ Optymalny czas antybiotykoterapii liczony od momentu usunięciu układu:

   • 2 tygodnie u osób bez wegetacji i bez S. aureus (klasa IIb)
   • 4 tygodnie u osób z wegetacjami i/lub z S. aureus (klasa IIa)
   • 6 tygodni u osób z zatorowością systemową lub sztuczną zastawką (klasa IIa)

    ✅ Reimplantacja CIED:

    • W miejscu oddalonym od poprzedniego CIED (klasa I) 
    • Gdy posiewy krwi ujemne ≥72 godziny w przypadku braku wegetacji (klasa I) 
    • Gdy posiewy krwi ujemne ≥2 tygodnie, jeśli były obecne wegetacje (klasa I

     ✅ Można rozważyć zastosowanie koperty antybakteryjnej w grupie pacjentów wysokiego ryzyka poddanych reimplantacji CIED (klasa IIb)

     ✅ Nie zaleca się usunięcia CIED po uzyskaniu 1 dodatniego wyniku posiewów krwi bez innych cech klinicznych infekcji (klasa III)

     *Kryteria diagnostyczne IZW 2023 

     Kryteria duże 

     1) dodatnie wyniki posiewów krwi

     a) drobnoustroje typowe dla IZW wyhodowane w 2 oddzielnych posiewach krwi – 

     paciorkowce jamy ustnej, S. gallolyticus (dawniej S. bovis), grupa HACEK, S. aureus, E. faecalis

     b) drobnoustroje typowe dla IZW w utrzymujących się dodatnich posiewach krwi 

     – ≥2 dodatnie wyniki posiewów krwi z próbek pobranych w odstępie >12 h lub 

     – dodatnie wszystkie 3 bądź większość z ≥4 posiewów, jeśli między pobraniem pierwszego i ostatniego minęła ≥1 h

     c) 1 dodatni wynik posiewu ujawniający Coxiella burnetii lub obecność przeciwciał IgG przeciwko Coxiella burnetii w mianie >1:800

     2) wynik badań obrazowych potwierdzający IZW

     Zmiany zastawek, okolicy okołozastawkowej, protez zastawkowych, ciał obcych typowe dla IZW wykryte w jednym z badań: 

     • Echokardiografia (przezklatkowa lub przezprzełykowa)
     • CT serca 
     • [18F]-FDG PET/CT(A)
     • WBC SPECT/CT

      Kryteria małe 

      1) wada serca lub inna choroba serca będąca pośrednim lub wysokim czynnikiem ryzyka IZW, bądź dożylne przyjmowanie narkotyków

      2) gorączka >38°C

      3) objawy naczyniowe (w tym ujawnione wyłącznie w badaniu obrazowym) – istotne zatory tętnicze, septyczna zatorowość płucna, tętniaki mykotyczne, krwawienie wewnątrzczaszkowe, krwawienia do spojówki, objaw Janewaya

      4) zjawiska immunologiczne – kłębuszkowe zapalenie nerek, guzki Oslera, plamki Rotha, obecność czynnika reumatoidalnego

      5) dane mikrobiologiczne – dodatni wynik posiewu krwi, ale niespełniający kryterium dużego lub dodatni wynik badań serologicznych typowy dla czynnego zakażenia drobnoustrojem odpowiadającym za IZW

      Rozpoznanie pewne – 2 kryteria duże lub 1 kryterium duże + 3 kryteria małe, lub 5 kryteriów małych

      Rozpoznanie prawdopodobne – 1 kryterium duże + 1 kryterium małe lub 3 kryteria małe

      Rozpoznanie wykluczone – niespełnienie kryteriów prawdopodobnego/pewnego rozpoznania z lub bez ustalonego alternatywnego rozpoznania


      https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Endocarditis-Guidelines

      Total
      0
      Shares
      Powiązane Artykuły