ADVENT: ablacja PFA vs klasyczna ablacja w napadowym migotaniu przedsionków

Ablacja metodą PFA nie jest gorsza od klasycznej ablacji (RF lub krioablacja) u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków. Autorzy badania ADVENT zrandomizowali w stosunku 1:1 607 chorych z napadowym migotaniem przedsionków do wykonania ablacji metodą PFA lub ablacji RF/krioablacji. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie tachyarytmii przedsionkowej po 3-miesięcznym blanking period, włączenie leku antyarytmicznego, kardiowersja lub ponowna ablacja w obserwacji rocznej. Pierwszorzędowym punkt końcowy wystąpił u 26,7% osób z grupy ablacji metodą PFA i 28,7% pacjentów z grupy klasycznej ablacji (różnica między grupami 2 punkty procentowe, spełnione kryterium non-inferiority). Poważne powikłania związane z zabiegiem wykryto u 2,1% osób z grupy ablacji PFA i 1,5% chorych z grupy klasycznej ablacji (różnica 0,6 punktu procentowego, spełnione kryterium non-inferiority). 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2307291

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły