CIRCA-DOSE: progresja migotania przedsionków po ablacji RF vs. krioablacji

Przetrwałe migotanie przedsionków rozwija się rzadziej u pacjentów z napadową formą arytmii poddanych ablacji RF w porównaniu do krioablacji. Do badania CIRCA-DOSE włączono 346 pacjentów z opornym na farmakoterapię napadowym migotaniem przedsionków, których zrandomizowano w stosunku 1:1:1 do ablacji RF z monitorowaniem siły nacisku (n=115), 4-minutowej krioablacji (n=115), 2-minutowej krioablacji (n=116). Każdemu uczestnikowi implantowano rejestrator arytmii. Pierwszorzędowym punktem końcowym był pierwszy epizod przetrwałej tachyarytmii przedsionkowej. W trakcie ponad 2,5-rocznej obserwacji pierwszorzędowy punkt końcowy nie wystąpił u żadnego pacjenta z grupy ablacji RF, ale w grupie 4-minutowej krioablacji wystąpił u 8 chorych (7,0%) i 5 pacjentów z grupy 2-minutowej krioablacji (4,3%, p=0,03). 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad572/7249414

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły