Apple Watch 4 vs. 12-odprowadzeniowe EKG

Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: Apple Watch s. 4 rejestruje dokładne jednoodprowadzeniowe EKG u zdrowych dorosłych. Badacze z University of Texas porównali EKG generowane przez Apple Watch z 12-odprowadzeniowym EKG. Wykorzystano EKG zdrowych ochotników >18 lat. Porównano bezwzględne różnice średnich do trzech kolejnych pomiarów różnych poszczególnych odstępów (np. PR, QRS) na urządzenie. Umiarkowaną zgodność zdefiniowano jako d?40 ms a silne d?20 ms lub HR <5 uderzeń/minutę. Przeanalizowano zapisy 43 uczestników. 

Stwierdzono następujące różnice w Apple Watch s. 4 w porównaniu z EKG:

  • częstość rytmu serca 1,16?5,33 uderzeń/min (r=0,94),
  • odstęp RR 3,83?113,53 ms (r=0,79),
  • odstęp PR 5,43?17 ms (r=0,83),
  • szerokość zespołu QRS -6,89?14,81 ms(r=0,65),
  • odstęp QT -11,27?22,9 ms (r=0,79),
  • skorygowany odstęp QT -11,67?27 ms (r=0,57).

Apple Watch dokładnie mierzy częstość rytmu serca i poszczególne interwały u zdrowych dorosłych, dostarcza do analizy dane o dobrej jakości. Najsilniejszą zgodność wykazywały pomiary odstępu PR i zespołu QRS. Średnie różnice między Apple Watch s. 4 a EKG są podobne do różnic uzyskanych między urządzeniem AliveCor a EKG. Wydaje się, że Apple Watch może być przydatny w diagnostyce bloków przedsionkowo-komorowych pierwszego i drugiego stopnia a także częstoskurczów z wąskim lub szerokim zespołem QRS. 

https://cslide-us.ctimeetingtech.com/acc2020_eposter/attendee/eposter/poster/2440?r=pt%7E43

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły