aplikacje-elektro

aplikacje-elektro

Ostrodyżurowa kontrola CIED pacjenta bez legitymacji układu prawdopodobnie przytrafiła się każdemu elektrofizjologowi. Dotychczas musieliśmy próbować nawiązać połączenie z CIED za pomocą kolejnych programatorów. Dzięki nowej aplikacji Pacemaker-ID może być to dużo prostsze. Wystarczy zrobić zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej pacjenta a ...
0
AKTUALNOŚCI aplikacje-elektro

W jednym z artykułów opublikowanych w lipcowym numerze Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology sprawdzono czy uczenie maszynowe może pomóc w lepszej predykcji odpowiedzi na CRT niż wytyczne. Autorzy stworzyli modele do uczenia maszynowego na podstawie pacjentów z CRT z Cleveland Clinic i Johns Hopkins. Odpowiedź ...
0
AKTUALNOŚCI aplikacje-elektro

Zachęcamy do korzystania z edukacyjnej aplikacji dla osób wszczepiających i leczących pacjentów z urządzeniami do elektroterapii serca. Zawiera kliniczne przypadki dotyczące rozruszników serca, wszczepianych defibrylatorów kardiowerterów, terapii resynchronizującej i Home Monitoringu – systemu zdalnego monitorowania BIOTRONIK. Przypadki posegregowane ...
0
aplikacje-elektro

Aplikacja iPacemakerPro – Pacemaker & ICD encyclopedia – baza danych z informacjami nt. rożnych modeli stymulatorów i defibrylatorów różnych producentów. POBIERZ APLIKACJĘ ...
0
aplikacje-elektro

PPM Genius – Pacemaker & ICD Companion – baza danych z informacjami nt. rożnych modeli stymulatorów i defibrylatorów różnych producentów. POBIERZ APLIKACJĘ ...
0
aplikacje-elektro

Program EHRA Key messages autorstwa ESC – European Society of Cardiology. Prezentuje najważniejsze informacje z aktualnych wytycznych EHRA/ESC dt. elektroterapii i zaburzeń rytmu. POBIERZ APLIKACJĘ ...
0
aplikacje-elektro

Aplikacja umożliwia ocenę skuteczności stymulacji lewokomorowej na podstawie zeskanowanych zapisów z rożnych odprowadzeń EKG. POBIERZ APLIKACJĘ ...
0