Czynniki ryzyka infekcji po wymianie/ rewizji/ rozbudowie układu

doniesienia medialne

Analiza modelu uczenia maszynowego danych badania WRAP-IT zidentyfikowała czynniki ryzyka poważnej infekcji CIED. Analizą objęto 2803 pacjentów poddanych wymianie/ rewizji/ rozbudowie CIED z grupy kontrolnej badania WRAP-IT, którzy otrzymali standardową profilaktykę antybiotykową bez koperty antybakteryjnej. W tej grupie wystąpiły 44 poważne infekcje. Spośród 81 zmiennych znaleziono 17 czynników ryzyka: sześć związanych z pacjentem/urządzeniem (niemodyfikowalne) i 11 związanych z zabiegiem (potencjalnie modyfikowalne).

Czynniki niemodyfikowalne: 

 • każdy wzrost liczby poprzednich zabiegów, 
 • wywiad arytmii przedsionkowej,
 • CRT-D w porównaniu z IPG lub ICD,
 • zabieg poza Ameryką Północną lub Europą,
 • CRT-P w porównaniu z IPG lub ICD,
 • wzrost o jedną jednostkę BMI (czynnik zmniejszający ryzyko).

Czynniki modyfikowalne: 

 • czas trwania zabiegu,
 • stosowanie antykoagulantu,
 • stosowanie antykoagulantu innego niż warfaryna lub apiksaban,
 • zabieg w obszarze innym niż lewa okolica podobojczykowa,
 • stosowanie leku przeciwpłytkowego
 • stosowanie antykoagulantu i leku przeciwpłytkowego,
 • całkowita kapsulektomia w porównaniu z częściową lub jej brakiem,
 • stosowanie wankomycyny okołozabiegowo w porównaniu z cefalosporyną,
 • stosowanie apiksabanu w porównaniu z innym lekiem przeciwkrzepliwym lub jego brakiem (czynnik zmniejszający ryzyko),
 • mycie pola chlorheksydyną w porównania z innymi środkami (czynnik zmniejszający ryzyko),
 • płukanie loży antybiotykiem w porównaniu z brakiem płukania lub płukaniem solą (czynnik zmniejszający ryzyko). 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2021.08.009

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły