ILEEM-survey on the Heart Team approach and team training for lead extraction procedures | Starck | Cardiology Journal

doniesienia medialne

Kolejne edycje ?Stanadrdów TLE? prezentują ogólne zalecenia dotyczące warunków przeprowadzania i organizacji zabiegów TLE mają na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa a przede wszystkim minimalizację ryzyka zgonów w następstwie dużych powikłań procedury. Wiadomo bowiem, że prawie nieuniknione ?mechaniczne? powikłania (uszkodzenia serca i naczyń) związane są z wiekiem elektrod, wiekiem i płcią pacjenta a ich występowanie zmniejsza doświadczenie i głównego operatora i zespołu. Natomiast szansę przeżycia takiego pacjenta drastycznie zwiększają warunki zabiegu zapewniające możliwość otwarcia klatki piersiowej w czasie nie dłuższym niż 10 min. To już zostało jednoznacznie sformułowane w standardach HRS 2009. Minęło 11 lat, kolejne edycje zaleceń doprecyzowały wcześniejsze natomiast interesującym jest, w jakim stopniu zalecenia i amerykańskie i europejskie są realizowane w codziennej praktyce. Najwiarygodniejszych danych dostarczają duże rejestry (np. ELECTRa), jednak czynione w międzyczasie małe badania ankietowe poniekąd uzupełniają i uaktualniają naszą wiedzę w temacie zmian w realizacji zaleceń międzynarodowych w praktyce.

Omawiana praca była rezultatem ankiety elektronicznej (on-line) adresowanej głównie do 48 uczestników International Lead Extraction Meeting (ILEM) głównie z Europy ale nie tylko i podobnie jak w przypadku rejestru ELECRTa Polska zajęła czołowe miejsce. Miała na celu ustalenie: gdzie usuwany elektrody, w jakim składzie, jaka jest rola kardiochirurga kto jest jeszcze zwykle zaangażowany nie tylko w sam zabieg, ale i w dalsze leczenie szpitalne tych pacjentów. Jednym z celów miało być ustalenie składu zasadniczego Heart Team-u i wykonującego zabieg i składu Rozszerzonego Heart Team-u zaangażowanego w pomoc w leczeniu powikłań i ustalania dalszej strategii postępowania z pacjentem po TLE. Pytania i odpowiedzi były proste, jednoznaczne (w domyśle ?najczęściej?). Miejsce wykonywania TLE: 67% sala hybrydowa, 19% saka operacyjna k-chirurgiczna + ?ramię C? 18%, pozostałe Pracownia EPS lub Kardiologii Interwencyjnej. Analogiczne odsetki w Rejestrze ELECTRa wynosiły: 9% 52 i 8%. Kardiochirurg jako współ-operator 42%, obecny na miejscu 32%, na terenie szpitala 27%. Podobne odsetki we wcześniejszych danych europejskich i amerykańskich. Z opracowania wynika, że częściej w zabiegach uczestniczy zespół anestezjologiczny (95%). W porównaniu z poprzednimi standardami w zabiegu uczestniczy nie wymagane 5 osób, lecz często 8. I bardzo dobrze. Opracowanie ma dwa mankamenty (nie było pytania ? nie ma odpowiedzi). Brak informacji jak często stosujemy tzw grading środków bezpieczeństwa (teoretycznie proste zabiegi w pracowni EPS bez udziału k-chirurga i anestezjologa a teoretycznie trudniejsze na sali hybrydowej z pełną obstawą kardiochirurgiczno-anestezjologiczną). W pytaniach pominięto rolę echokardiografisty podczas zabiegów TLE (echokardiografista kryje się pod osobą określaną w pytaniach jako kardiolog lub anestezjolog). A monitorowanie echokardiograficzne obok monitorowania ciśnienia tętniczego krwi i wymiany gazowej staje się powoli obowiązkowym standardem. Zainteresowanych zabiegami TLE zachęcam do przejrzenia artykułu oraz zapoznania się z trzema innymi ważnymi artykułami:

  • Nowosielecka D, Polewczyk A, Jacheć W, Kleinrok A, Tułecki Ł, Kutarski A. Transesophageal echocardiography for the monitoring of transvenous lead extraction. Kardiol Pol. 2020 Oct 16. Online ahead of print. Free article.
  • Nowosielecka D, Jacheć W, Polewczyk A, Tułecki Ł, Tomków K, Stefańczyk P, Tomaszewski A, Brzozowski W, Szcześniak-Stańczyk D, Kleinrok A, Kutarski A. Transesophageal Echocardiography As a Monitoring Tool During Transvenous Lead Extraction-Does It Improve Procedure Effectiveness? J Clin Med. 2020 8;9:1382. Free PMC article.
  • Nowosielecka D, Polewczyk A, Jacheć W, Tułecki Ł, Tomków K, Stefańczyk P, Kleinrok A, Kutarski A. A new approach to the continuous monitoring of transvenous lead extraction using transesophageal echocardiography-Analysis of 936 procedures. Echocardiography. 2020;37:601-611.
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły