Kogo boli po implantacji/wymianie CIED?

doniesienia medialne

Analiza pacjentów biorących udział w badaniach BRUISE CONTROL-1 i -2 pokazała, kto jest zagrożony nasilonym bólem po implantacji/wymiany CIED. W sumie 1308 chorych miało wszczepiony CIED i ocenioną skalę bólu VAS. Podczas pierwszej wizyty pooperacyjnej (mediana 12 dni, IQR 9-14) pacjenci oceniali swój największy ból pooperacyjny, średni ból pooperacyjny i ból w dniu wizyty. W analizie regresji wieloczynnikowej zidentyfikowano następujące czynniki silnie zwiększające ryzyko wystąpienia umiarkowanego/ciężkiego bólu pooperacyjnego: 

 • istotny klinicznie krwiak (p < 0,001; OR 3,82; 95% CI 2,37-6,16),
 • implantacja CIED de novo (p < 0,001; OR 1,90; 95% CI 1,47-2,46),
 • płeć żeńska (p < 0,001; OR 1,61; 95% I 1,22-2,12),
 • młodszy wiek (< 65. roku życia, p < 0,001; OR 1,54; 95% CI 1,14-2,10),
 • niższe BMI (< 20 kg/m2, p < 0,05; OR 2,05; 95% CI 0,98-4,28). 

Stworzono skalę HeADSS (He ? haematoma, A ? age, D ? de novo surgery, S ? slim, BMI < 20 kg/m2, S ? sex, female; AUC 0,62; 95% CI 0,59-0,65), która może pomóc zidentyfikować pacjentów wymagających dodatkowego leczenia przeciwbólowego. 

Skala He++ADSS:

 • krwiak ? 4 punkty,
 • wiek poniżej 65. roku życia ? 2 punkty,
 • zabieg de novo ? 2 punkty,
 • BMI < 20 kg/m2 ? 2 punkty,
 • płeć żeńska ? 1 punkt. 

 Skala HeADSS:

 • wiek poniżej 65. roku życia ? 3 punkty,
 • zabieg de novo ? 2 punkty,
 • BMI < 20 kg/m2 ? 2 punkty,
 • płeć żeńska ? 1 punkt. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euaa349/6053665

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły