Metaanaliza: sakubitryl-walsartan a nagły zgon sercowy

Analiza 8 badań obejmujących blisko 10 tys. pacjentów wskazuje na niższe ryzyko występowania utrwalonego częstoskurczu komorowego i migotania komór wśród przyjmujących sakubitryl-walsartan w porównaniu z optymalną farmakoterapią niewydolności serca bez tego leku. Przeszukano bazy Pubmed, EMBASE, Cochrane i Web of Science do listopada 2021 zgodnie z wytycznymi PRISMA. Włączono badania pacjentów z HFrEF leczonych sakubitrylem-walsartanem (grupa badana) i leczonych optymalnie bez sakubitrylu-walsartanu (grupa kontrolna). Łącznie 4849 chorych przyjmowało sakubitryl-walsartan a 4875 – nie. Utrwalony częstoskurcz komorowy i migotanie komór występowały rzadziej w grupie sakubitrylu-walsartanu niż w grupie kontrolnej (2,47% vs. 3,57%, RR 0,65, 95% CI 0,44-0,97, p=0,04). Zauważono również rzadsze wyładowania ICD w grupie sakubitrylu-walsartanu niż w grupie kontrolnej (5,96% vs. 12,2%, p=0,02). 

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/Session/567

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły