Migotanie przedsionków w urządzeniach wszczepialnych firmy BIOTRONIK.

lek. Aleksandra Winkler

Ryc. 1 Migotanie przedsionków w stymulatorze DDD. Chaotyczna czynność elektryczna przedsionków o wysokiej częstości. Strzałka czerwona wskazuje na markery rejestrowane w kanale przedsionkowym. Należy zwrócić uwagę na cechę zapisu w kanale przedsionkowym (strzałka niebieska) ? z tego powodu potencjał przedsionkowy wydaje się znacznie większy niż komorowy.

Ryc. 2 Migotanie przedsionków w zapisie z kardiowertera defibrylatora. Okresowa niedoczułość (brak markerów aktywacji przedsionka) ze względu na zmiany potencjału czynności elektrycznej przedsionka (czerwone strzałki).

Ryc. 3 Migotanie przedsionków w CRT ? należy zwrócić uwagę na utratę resynchronizacji ze względu na szybką czynność komór w obrębie AF (pobudzenia własne ? RVs, LVs ? czerwone strzałki).

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły