MRI przydatny w idiopatycznych PVC

doniesienia medialne

Ukryte nieprawidłowości mięśnia sercowego są obecne u ok. 16% pacjentów z idiopatycznymi częstymi PVC ? wskazują wyniki wieloośrodkowego badania. Włączono 518 pacjentów w wieku 44?15 lat (57% mężczyzn) z ponad 1000 PVC w ciągu 24 h i ujemną klasyczną diagnostyką (brak zaburzeń jonowych, brak chorób układowych, prawidłowe 12-odprowadzeniowe EKG), prawidłowy obraz echokardiograficzny, brak istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych ? prawidłowy maksymalny test wysiłkowy, prawidłowe obrazowanie obciążeniowe, prawidłowy wynik angio-CT tętnic wieńcowych, prawidłowy obraz koronarografii). Wszystkim pacjentom wykonano MRI z późnym wzmocnieniem kontrastowym w celu detekcji martwicy/włóknienia. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie: nagłego zgonu sercowego, zresuscytowanego zatrzymania krążenia, epizodu VF lub utrwalonego VT wymagającego terapii ICD. 

Następujące czynniki były związane z obecnością zmian w miokardium: 

  • płeć męska (OR 4,28; 95% CI 2,06-8,93; p = 0,01),
  • wywiad rodzinny nagłych zgonów sercowych lub kardiomiopatii (OR 3,61; 95% CI 1,33-9,81; p = 0,01), 
  • PVC z kilku ośrodków (OR 11,12; 95% CI 4,35-28,46; p < 0,01), 
  • morfologia non-LBBB z odchyleniem osi do dołu (OR 14,11; 95% CI 7,35-27,07; p < 0,01).

W trakcie obserwacji trwającej średnio 67 miesięcy złożony punkt końcowy wystąpił u 26 (5%) osób. Pacjenci ze zmianami miokardium mieli wyższe ryzyko złożonego punktu końcowego (n = 25, 29%) w porównaniu do osób bez tych nieprawidłowości (n = 1; 0,2%; p < 0,01). Obecność zmian miokardium istotnie pogarsza rokowanie pacjentów z idiopatycznymi i częstymi PVC.

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2019.10.015

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły