Niepełna rewaskularyzacja w STEMI a ryzyko arytmii

Niepełna rewaskularyzacja pacjentów ze STEMI może mieć związek z wyższym ryzykiem wystąpienia zarówno arytmii komorowej, jak i przedsionkowej. Zidentyfikowano 5103 pacjentów ze STEMI leczonych pierwotną angioplastyką w Szpitalu Uniwersyteckim w Kopenhadze w latach 2009-2016. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie nowej arytmii: 

  • migotania/trzepotania przedsionków,
  • bloku zatokowo-przedsionkowego, 
  • bloku przedsionkowo-komorowego zaawansowanego 2. lub 3. stopnia,
  • częstoskurczu komorowego/migotania komór,
  • zatrzymania krążenia

po 7 dniach od pierwotnej angioplastyki. Oceniano także śmiertelność całkowitą, a dane dot. punktów końcowych i statusu rewaskularyzacji (pełna vs. niepełna) uzyskano m.in. z rejestru Eastern Danish Heart. Łącznie 79% osób ze STEMI było w pełni zrewaskularyzowanych, a 21% – nie. W analizie wieloczynnikowej niepełna rewaskularyzacja w porównaniu z kompletną rewaskularyzacją wiązała się z wyższym ryzykiem wystąpienia:  

  • nowej arytmii (HR 1,33; 95% CI 1,07-1,6; p = 0,01),
  • migotania przedsionków (HR 1,29; 95% CI 1,00-1,66; p = 0,05),
  • częstoskurczu komorowego lub zatrzymania krążenia (HR 1,77; 95% CI 1,10-2,84, p = 0,02),
  • zgonu (HR 1,27; 95% CI 1,05-1,53; p = 0,01). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac242/6911283?searchresult=1

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły