Implantacja stymulatora bezelektrodowego w aktywnej infekcji

Jednoczasowa implantacja stymulatora bezelektrodowego w czasie aktywnej infekcji u pacjentów poddanych przezskórnemu usuwaniu elektrod wydaje się być skuteczna i bezpieczna. W jednym z ośrodków w stanie Nowy Jork przeanalizowano dane wszystkich pacjentów, którym wszczepiono stymulator bezelektrodowy w czasie aktywnej infekcji podczas przezskórnego usuwania elektrod, w latach 2018-2022. Średni wiek ocenianej 86-osobowej grupy wyniósł ponad 75 lat, 70% stanowili mężczyźni. Nie stwierdzono powikłań okołozabiegowych. Ok. ¾ osób miało bakteriemię, a 80% otrzymało zalecenie kontynuacji antybiotykoterapii w warunkach domowych. Podczas ponad pięciomiesięcznej obserwacji nie stwierdzono nawrotu infekcji. W czasie trwania badania zmarło 25 osób (29%), a przyczyna 22 (88%) nie była związana z początkowym zakażeniem. Łącznie dziewięciu chorych (36%) miało infekcję MRSA lub Candida, w trzech przypadkach infekcja trwała mimo usunięcia układu.   

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)00129-7/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły